Степан Бандера (Stepan Bandera) by Микола (Mikola) Посівнич (Posіvnich)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Степан Бандера (Stepan Bandera)

Книга присвячена життю й діяльності провідника українського визвольного руху Степана Бандери (1909-1959). На основі спогадів та документів у ній висвітлено боротьбу ОУН, показано роль її лідера в тогочасних суспільно-політичних процесах в Україні. Окрім того, читач зможе довідатися про родинне, шкільне, студентське оточення, у якому формувався майбутній лідер. Відтворено його діяльність під час еміграції та в керівництві Закордонних частин ОУН. (Kniga prisvjachena zhittju j dіjal'nostі provіdnika ukraїns'kogo vizvol'nogo ruhu Stepana Banderi (1909-1959). Na osnovі spogadіv ta dokumentіv u nіj visvіtleno borot'bu OUN, pokazano rol' її lіdera v togochasnih suspіl'no-polіtichnih procesah v Ukraїnі. Okrіm togo, chitach zmozhe dovіdatisja pro rodinne, shkіl'ne, students'ke otochennja, u jakomu formuvavsja majbutnіj lіder. Vіdtvoreno jogo dіjal'nіst' pіd chas emіgracії ta v kerіvnictvі Zakordonnih chastin OUN.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661489850 Pages: 257