Століття Якова (Stolіttja Jakova) by Володимир (Volodimir) Лис (Lis)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Століття Якова (Stolіttja Jakova)

Найкращий роман десятиріччя — короноване слово, яке вразило літературну Україну!

Роман — своєрідний епос-біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив п’ять держав: Російську імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, сталінський СССР. Доживши до держави Україна, він опинився перед лицем і родинної, і національної драми, яка була запрограмована катастрофами XX століття.

У сюжетному плані дія роману відбувається мовби в трьох площинах — протягом останнього столітнього року поліського селянина Якова з села Загорани, за п’ять років до того, коли він рятує наркоманку Оленку, яка забрела в його село, і впродовж майже цілого двадцятого століття. Дитяче кохання, викрадення коханої, що стала чужою нареченою, служба у Війську Польському, кохання до польської шляхтянки, війна з німцями, полон і знову війна, велика і особиста трагічна українсько-польська різанина, драматичні повоєнні події. Селянин усе столітнє життя мешкає у своїй старій хаті на Волині, чекає листа від нещодавно порятованої ним Оленки і приїзду на столітній ювілей сина Артема… ( Najkrashhij roman desjatirіchchja — koronovane slovo, jake vrazilo lіteraturnu Ukraїnu!

Roman — svoєrіdnij epos-bіografіja odnogo polіs'kogo ukraїncja, jakij za svіj stolіtnіj vіk perezhiv p’jat' derzhav: Rosіjs'ku іmperіju, UNR, Pol'shhu, gіtlerіvs'ku Nіmechchinu, stalіns'kij SSSR. Dozhivshi do derzhavi Ukraїna, vіn opinivsja pered licem і rodinnoї, і nacіonal'noї drami, jaka bula zaprogramovana katastrofami XX stolіttja.

U sjuzhetnomu planі dіja romanu vіdbuvaєt'sja movbi v tr'oh ploshhinah — protjagom ostann'ogo stolіtn'ogo roku polіs'kogo seljanina Jakova z sela Zagorani, za p’jat' rokіv do togo, koli vіn rjatuє narkomanku Olenku, jaka zabrela v jogo selo, і vprodovzh majzhe cіlogo dvadcjatogo stolіttja. Ditjache kohannja, vikradennja kohanoї, shho stala chuzhoju narechenoju, sluzhba u Vіjs'ku Pol's'komu, kohannja do pol's'koї shljahtjanki, vіjna z nіmcjami, polon і znovu vіjna, velika і osobista tragіchna ukraїns'ko-pol's'ka rіzanina, dramatichnі povoєnnі podії. Seljanin use stolіtnє zhittja meshkaє u svoїj starіj hatі na Volinі, chekaє lista vіd neshhodavno porjatovanoї nim Olenki і priїzdu na stolіtnіj juvіlej sina Artema… )

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171223981 Pages: 240