Сім основних уроків з фізики (Sіm osnovnih urokіv z fіziki) by Карло (Karlo) Ровеллі (Rovellі)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Сім основних уроків з фізики (Sіm osnovnih urokіv z fіziki)

Міжнародний бестселер у жанрі науково-просвітницької літератури

Автор — відомий італійський фізик-теоретик — один із засновників теорії петльової квантової гравітації

Наукова революція, яка стрімко наближає людство до міжзоряних мандрівок, зробила фізику цікавою не лише вченим. У семи захоплюючих уроках Карло Ровеллі наближає читачів до розуміння підвалин загальної теорії відносності, величної архітектури Всесвіту і фізики елементарних часток, квантової механіки і квантової гравітації, над таємницями яких б’ються фізики-теоретики. Автор надзвичайно чесний з читачем, не намагаючись уникнути складних для розуміння моментів, але, зачарований красою безмежного зоряного неба, робить свою розповідь яскравою і розумною, маючи на меті головне: наука про Всесвіт не може бути нудною. І від дивовиж цього Всесвіту справді захоплює дух…

«Сім основних уроків фізики», присвячені «найпрекраснішій з теорій» — теорії відносності Альберта Ейнштейна — миттєво стали бестселером на батьківщині автора: за шість місяців було продано 140 тисяч примірників та побито рекорд «П’ятдесяти відтінків сірого», що одночасно надійшли до продажу в італійських книгарнях. Сьогодні книга Карло Ровеллі перекладена 21 мовою, і, пояснюючи її успіх у інтерв’ю газеті The Guardian, автор сказав: « Я думаю, людям подобається, що це відносно просто, але є багато поезії в тому, щоб спробувати показати красу природи… » ("Mіzhnarodnij bestseler u zhanrі naukovo-prosvіtnic'koї lіteraturi

Avtor — vіdomij іtalіjs'kij fіzik-teoretik — odin іz zasnovnikіv teorії petl'ovoї kvantovoї gravіtacії

Naukova revoljucіja, jaka strіmko nablizhaє ljudstvo do mіzhzorjanih mandrіvok, zrobila fіziku cіkavoju ne lishe vchenim. U semi zahopljujuchih urokah Karlo Rovellі nablizhaє chitachіv do rozumіnnja pіdvalin zagal'noї teorії vіdnosnostі, velichnoї arhіtekturi Vsesvіtu і fіziki elementarnih chastok, kvantovoї mehanіki і kvantovoї gravіtacії, nad taєmnicjami jakih b’jut'sja fіziki-teoretiki. Avtor nadzvichajno chesnij z chitachem, ne namagajuchis' uniknuti skladnih dlja rozumіnnja momentіv, ale, zacharovanij krasoju bezmezhnogo zorjanogo neba, robit' svoju rozpovіd' jaskravoju і rozumnoju, majuchi na metі golovne: nauka pro Vsesvіt ne mozhe buti nudnoju. І vіd divovizh c'ogo Vsesvіtu spravdі zahopljuє duh…

«Sіm osnovnih urokіv fіziki», prisvjachenі «najprekrasnіshіj z teorіj» — teorії vіdnosnostі Al'berta Ejnshtejna — mittєvo stali bestselerom na bat'kіvshhinі avtora: za shіst' mіsjacіv bulo prodano 140 tisjach primіrnikіv ta pobito rekord «P’jatdesjati vіdtіnkіv sіrogo», shho odnochasno nadіjshli do prodazhu v іtalіjs'kih knigarnjah. S'ogodnі kniga Karlo Rovellі perekladena 21 movoju, і, pojasnjujuchi її uspіh u іnterv’ju gazetі The Guardian, avtor skazav: « Ja dumaju, ljudjam podobaєt'sja, shho ce vіdnosno prosto, ale є bagato poezії v tomu, shhob sprobuvati pokazati krasu prirodi… »)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171223677 Pages: 97