Танець білої тополі (Tanec' bіloї topolі) by Надія (Nadіja) Гуменюк (Gumenjuk)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Танець білої тополі (Tanec' bіloї topolі)

Самотню Ніку, яка пам’ятає справжню любов і ласку лише від єдиної людини – няні з дитячого будинку, – доля приведе до білої тополі на горі біля села, яке вона так довго розшукувала. Наче у снах дитинства намріялось дівчині це дерево… Колись посадив цю тополю для своєї коханої Левко, що пережив окупацію, боротьбу в УПА та заслання…

Їхні випробування закінчаться тут, біля білої тополі. Хто вони одне одному, ці люди з різних епох? І чи перетнулися б їхні шляхи, якби не біла тополя на горі, посаджена двома закоханими багато років тому? (Samotnju Nіku, jaka pam’jataє spravzhnju ljubov і lasku lishe vіd єdinoї ljudini – njanі z ditjachogo budinku, – dolja privede do bіloї topolі na gorі bіlja sela, jake vona tak dovgo rozshukuvala. Nache u snah ditinstva namrіjalos' dіvchinі ce derevo… Kolis' posadiv cju topolju dlja svoєї kohanoї Levko, shho perezhiv okupacіju, borot'bu v UPA ta zaslannja…

Їhnі viprobuvannja zakіnchat'sja tut, bіlja bіloї topolі. Hto voni odne odnomu, cі ljudi z rіznih epoh? І chi peretnulisja b їhnі shljahi, jakbi ne bіla topolja na gorі, posadzhena dvoma zakohanimi bagato rokіv tomu?)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171219083 Pages: 304