Таємниче життя дерев (Taєmniche zhittja derev) by Петер (Peter) Воллебен (Volleben)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Таємниче життя дерев (Taєmniche zhittja derev)

Дізнайтесь про вражаючі таємниці життя дерев і ваша наступна прогулянка лісом уже ніколи не буде схожою на всі попередні! Міжнародний бестселер, перекладений 19 мовами! Книга, яка підкорила безліч любителів природи по всьому світу! (Dіznajtes' pro vrazhajuchі taєmnicі zhittja derev і vasha nastupna proguljanka lіsom uzhe nіkoli ne bude shozhoju na vsі poperednі! Mіzhnarodnij bestseler, perekladenij 19 movami! Kniga, jaka pіdkorila bezlіch ljubitelіv prirodi po vs'omu svіtu! )

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171237780 Pages: 224