Тиша в епоху галасу (Tisha v epohu galasu) by Ерлінг (Erlіng) Кагге (Kagge)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Тиша в епоху галасу (Tisha v epohu galasu)

Міжнародний феномен! Бестселер, перекладений на 25 мов! Ерлінг Кагге - норвезький дослідник, письменник, мандрівник та невгамовний шукач пригод. Він - перший в історії підкорювач "трьох полюсів": у 1990 році Кагге здійснив похід до Північного полюса, у 1993-му, подолавши 1310 кілометрів пішки, дістався Південного полюса, а в 1994 році - підкорив Еверест. Автор кількох книжок про подорожі. Тишу добре мати під рукою, коли тобі сумно. Однак у наш час, коли гучність цього світу здатна заглушити будь-які почуття й будь-яку думки, тиша стає недоступною. Як боротися з епідемією шуму? Що для нас означає абсолютна тиша? Де її шукати? Ерлінг Кагге запевняє: навіть тоді, коли здається, що для усамітнення в цьому світі не залишилося жодного кутка, тишу здатен знайти кожний, її можна почути навіть серед страшного галасу і метушні. Треба тільки знати як. Ця книжка подарує вам можливість дослідити природу тиші, зрозуміти її, відчути, полюбити й знаходити повсюди. У нашому гамірному світі тиша може бути другом, вона - справжня розкіш, якою треба вміти скористатися. Мандрівник, який провів чимало часу в абсолютній самотності, навчить, як її шукати в собі. (Mіzhnarodnij fenomen! Bestseler, perekladenij na 25 mov! Erlіng Kagge - norvez'kij doslіdnik, pis'mennik, mandrіvnik ta nevgamovnij shukach prigod. Vіn - pershij v іstorії pіdkorjuvach "tr'oh poljusіv": u 1990 rocі Kagge zdіjsniv pohіd do Pіvnіchnogo poljusa, u 1993-mu, podolavshi 1310 kіlometrіv pіshki, dіstavsja Pіvdennogo poljusa, a v 1994 rocі - pіdkoriv Everest. Avtor kіl'koh knizhok pro podorozhі. Tishu dobre mati pіd rukoju, koli tobі sumno. Odnak u nash chas, koli guchnіst' c'ogo svіtu zdatna zaglushiti bud'-jakі pochuttja j bud'-jaku dumki, tisha staє nedostupnoju. Jak borotisja z epіdemієju shumu? Shho dlja nas oznachaє absoljutna tisha? De її shukati? Erlіng Kagge zapevnjaє: navіt' todі, koli zdaєt'sja, shho dlja usamіtnennja v c'omu svіtі ne zalishilosja zhodnogo kutka, tishu zdaten znajti kozhnij, її mozhna pochuti navіt' sered strashnogo galasu і metushnі. Treba tіl'ki znati jak. Cja knizhka podaruє vam mozhlivіst' doslіditi prirodu tishі, zrozumіti її, vіdchuti, poljubiti j znahoditi povsjudi. U nashomu gamіrnomu svіtі tisha mozhe buti drugom, vona - spravzhnja rozkіsh, jakoju treba vmіti skoristatisja. Mandrіvnik, jakij provіv chimalo chasu v absoljutnіj samotnostі, navchit', jak її shukati v sobі.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171238947 Pages: 128