Тричі продана (Trichі prodana) by Павло (Pavlo) Наніїв (Nanіїv)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Тричі продана (Trichі prodana)

Вона була тричі продана. Рідною матір’ю-грекинею. Польським послом. До безтями закоханим чоловіком. Неймовірно красива, надзвичайно зваблива винуватиця найпишніших європейських балів і неоднозначних політичних рішень. Вона була в обіймах королів і вельмож, але жодного разу так і не покохала по-справжньому. Звичайна невільниця, що стала однією з найупливовіших жінок Польщі. Продана, зраджена, але не зламана. Софія Потоцька — жінка-легенда, що здолала шлях від невільничого ринку до графських замків і королівських покоїв… (Vona bula trichі prodana. Rіdnoju matіr’ju-grekineju. Pol's'kim poslom. Do beztjami zakohanim cholovіkom. Nejmovіrno krasiva, nadzvichajno zvabliva vinuvaticja najpishnіshih єvropejs'kih balіv і neodnoznachnih polіtichnih rіshen'. Vona bula v obіjmah korolіv і vel'mozh, ale zhodnogo razu tak і ne pokohala po-spravzhn'omu. Zvichajna nevіl'nicja, shho stala odnієju z najuplivovіshih zhіnok Pol'shhі. Prodana, zradzhena, ale ne zlamana. Sofіja Potoc'ka — zhіnka-legenda, shho zdolala shljah vіd nevіl'nichogo rinku do grafs'kih zamkіv і korolіvs'kih pokoїv…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171240131 Pages: 336