Трохи пітьми (Trohi pіt'mi) by Любко (Ljubko) Дереш (Deresh)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Трохи пітьми (Trohi pіt'mi)

Нова редакція! Роман увійшов до фіналу конкурсу «Книга року ВВС — 2007»!

Твір, що став національним бестселером!

Улітку в Карпатах відбувається молодіжний з`їзд неформалів. Головний герой має домовленість із невідомими: вони повинні організувати фестиваль самогубців.

Несподівані події, сеанси «шаманотерапії» звалюються на «самогубців», призводячи до трагічного фіналу. (Nova redakcіja! Roman uvіjshov do fіnalu konkursu «Kniga roku VVS — 2007»!

Tvіr, shho stav nacіonal'nim bestselerom!

Ulіtku v Karpatah vіdbuvaєt'sja molodіzhnij z`їzd neformalіv. Golovnij geroj maє domovlenіst' іz nevіdomimi: voni povinnі organіzuvati festival' samogubcіv.

Nespodіvanі podії, seansi «shamanoterapії» zvaljujut'sja na «samogubcіv», prizvodjachi do tragіchnogo fіnalu.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661471831 Pages: 384