Україна. У вогні минулого століття: постаті, факти, версії (Ukrai'na. U vogni mynulogo stolittja: postati, fakty, versii') by Я. (Ja.) Файзулін (Fajzulin)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Україна. У вогні минулого століття: постаті, факти, версії (Ukrai'na. U vogni mynulogo stolittja: postati, fakty, versii')

У цю книжку увійшли цікаві та маловідомі факти про видатних особистостей та визначні події минулого.

Непроста доля Івана Піддубного.Убивство Петлюри: акт помсти чи розробка Кремля? Три смертні вироки Юркові Тютюннику.Бій під Крутами та розстріл полонених студентів і гімназистів.Євген Коновалець: засновник ОУН.Закон про п`ять колосків: 54645 засуджених у перші місяці.Страта Олени Теліги та її чоловіка.Україна під фашистською окупацією: спалені села, мародерства, насилля.Куренівська трагедія: тридцять років замовчування.

(U cju knyzhku uvijshly cikavi ta malovidomi fakty pro vydatnyh osobystostej ta vyznachni podii' mynulogo.

Neprosta dolja Ivana Piddubnogo.Ubyvstvo Petljury: akt pomsty chy rozrobka Kremlja? Try smertni vyroky Jurkovi Tjutjunnyku.Bij pid Krutamy ta rozstril polonenyh studentiv i gimnazystiv.Jevgen Konovalec': zasnovnyk OUN.Zakon pro p`jat' koloskiv: 54645 zasudzhenyh u pershi misjaci.Strata Oleny Teligy ta i'i' cholovika.Ukrai'na pid fashysts'koju okupacijeju: spaleni sela, maroderstva, nasyllja.Kurenivs'ka tragedija: trydcjat' rokiv zamovchuvannja.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661489836 Pages: 388