Улюблена українська читанка. Хрестоматія для позакласного та сімейного читання 1-4 класи (Uljublena ukraїns'ka chitanka. Hrestomatіja dlja pozaklasnogo ta sіmejnogo chitannja 1-4 klasi) by FLC (FLC)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Улюблена українська читанка. Хрестоматія для позакласного та сімейного читання 1-4 класи (Uljublena ukraїns'ka chitanka. Hrestomatіja dlja pozaklasnogo ta sіmejnogo chitannja 1-4 klasi)

Усі твори для позакласного читання в одній книжці! Повчальні, пізнавальні та цікаві твори прищеплять школярикам любов до читання. До видання увійшли українські народні пісеньки, загадки, скоромовки, вірші, прислів`я та приказки, твори видатних письменників: В. Сухомлинського, Г. Сковороди, О. Пушкіна, М. Коцюбинського, І. Франка, К. Ушинського, Ш. Перро, Р. Кіплінга та ін. (Usі tvori dlja pozaklasnogo chitannja v odnіj knizhcі! Povchal'nі, pіznaval'nі ta cіkavі tvori prishhepljat' shkoljarikam ljubov do chitannja. Do vidannja uvіjshli ukraїns'kі narodnі pіsen'ki, zagadki, skoromovki, vіrshі, prislіv`ja ta prikazki, tvori vidatnih pis'mennikіv: V. Suhomlins'kogo, G. Skovorodi, O. Pushkіna, M. Kocjubins'kogo, І. Franka, K. Ushins'kogo, Sh. Perro, R. Kіplіnga ta іn.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661496636 Pages: 496