Учень архітектора (Uchen' arhіtektora) by Еліф (Elіf) Шафак (Shafak)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Учень архітектора (Uchen' arhіtektora)

В 1540 році дванадцятирічний Джахан потрапляє в Стамбул. Хлопчик дресирує тварин в звіринці султана Сулеймана, і заводить дружбу з надзвичайно талановитим слоненям на ім'я Чота. Невдовзі він закохується в чарівну дочку султана - Міхрімах, а освіта приводить його до головного архітектора - Мімара Сінана, який бере юного Джахана під свою опіку. Разом вони будують найкрасивіші споруди в історії країни, і допомагає їм у цьому розумний Чота. Але саме тоді, коли вони зводять величні мечеті, між чотирма учнями Сінана розвертається війна... (V 1540 rocі dvanadcjatirіchnij Dzhahan potrapljaє v Stambul. Hlopchik dresiruє tvarin v zvіrincі sultana Sulejmana, і zavodit' druzhbu z nadzvichajno talanovitim slonenjam na іm'ja Chota. Nevdovzі vіn zakohuєt'sja v charіvnu dochku sultana - Mіhrіmah, a osvіta privodit' jogo do golovnogo arhіtektora - Mіmara Sіnana, jakij bere junogo Dzhahana pіd svoju opіku. Razom voni budujut' najkrasivіshі sporudi v іstorії kraїni, і dopomagaє їm u c'omu rozumnij Chota. Ale same todі, koli voni zvodjat' velichnі mechetі, mіzh chotirma uchnjami Sіnana rozvertaєt'sja vіjna...)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171238022 Pages: 448