У печалі є крила (U pechalі є krila) by Макс (Maks) Портер (Porter)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

У печалі є крила (U pechalі є krila)

Макс Портер - молодий британський письменник. Автор став відомим після виходу свого першого роману "У печалі є крила". Дебют Портера називають вражаючим, тріумфальним, а книгу - надзвичайно світлою, сповненою доброго гумору та, водночас, жагучої боротьби з безвихіддю. Роман базується на власному досвіді письменника, який у шестирічному віці втратив батька. Її не стало. Прекрасна мати, дружина, жінка. Вона була, вона жила і раптом - її вже немає. Як звикнути? Як змиритись? Двоє чудових синів і коханий чоловік лишились самі. Смуток. Відчай. Горе. Вся квартира наповнена тільки ними. Треба жити далі. Але як здолати порожнечу? Як перетерпіти біль? Виявляється, печаль має крила. У моменти скорботи до хлопчиків і їхнього батька прилітає Крук. Він може говорити. Він пояснить хлопцям, що сталося з мамою. І, можливо, допоможе сім'ї впустити в своє життя нову радість… Ця книга - про надлюдське співчуття, про боротьбу з горем і любов до рідних. Глибокий, надзвичайно емоційний роман, заснований на істинах, якими живе кожен з нас. (Maks Porter - molodij britans'kij pis'mennik. Avtor stav vіdomim pіslja vihodu svogo pershogo romanu "U pechalі є krila". Debjut Portera nazivajut' vrazhajuchim, trіumfal'nim, a knigu - nadzvichajno svіtloju, spovnenoju dobrogo gumoru ta, vodnochas, zhaguchoї borot'bi z bezvihіddju. Roman bazuєt'sja na vlasnomu dosvіdі pis'mennika, jakij u shestirіchnomu vіcі vtrativ bat'ka. Її ne stalo. Prekrasna mati, druzhina, zhіnka. Vona bula, vona zhila і raptom - її vzhe nemaє. Jak zviknuti? Jak zmiritis'? Dvoє chudovih sinіv і kohanij cholovіk lishilis' samі. Smutok. Vіdchaj. Gore. Vsja kvartira napovnena tіl'ki nimi. Treba zhiti dalі. Ale jak zdolati porozhnechu? Jak pereterpіti bіl'? Vijavljaєt'sja, pechal' maє krila. U momenti skorboti do hlopchikіv і їhn'ogo bat'ka prilіtaє Kruk. Vіn mozhe govoriti. Vіn pojasnit' hlopcjam, shho stalosja z mamoju. І, mozhlivo, dopomozhe sіm'ї vpustiti v svoє zhittja novu radіst'… Cja kniga - pro nadljuds'ke spіvchuttja, pro borot'bu z gorem і ljubov do rіdnih. Glibokij, nadzvichajno emocіjnij roman, zasnovanij na іstinah, jakimi zhive kozhen z nas.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171239067 Pages: 128