Фет-Фрумос і сонце та інші балканські казки, т.6 (Fet-Frumos і sonce ta іnshі balkans'kі kazki, t.6) by А. (A.) Фрезер (составитель) (Frezer (sostavitel'))

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Фет-Фрумос і сонце та інші балканські казки, т.6 (Fet-Frumos і sonce ta іnshі balkans'kі kazki, t.6)

Літай-килим нарешті добрався до Балканського півострова! Тут на тебе чекають дивовижні історії з хоробрими героями, які борються за справедливість та не бояться досягати своїх мрій. Легендарний Фет-Фрумос, загадкова вишивальниця птахів, засмучений син падишаха, грошовита золота дівчина, ображений Милош і чуйний Дивоня, хитрий гном з-під печі, король-вітер і прекрасна принцеса, добрий виноградар і змія, зачарований пастушок, дружні дев'ять братів-сіроманців із сестрою-рятівницею… Вони точно сподобаються маленьким читачам і слухачам та змусять гортати сторінку за сторінкою, все швидше і швидше. Дивовижний світ балканських казок, від яких віє теплом і добротою, духом справжньої дружби, захопливими мандрами та пригодами! Найкращі сербські, хорватські, болгарські, грецькі, словенські, румунські, турецькі казкові історії. Починайте читати! (Lіtaj-kilim nareshtі dobravsja do Balkans'kogo pіvostrova! Tut na tebe chekajut' divovizhnі іstorії z horobrimi gerojami, jakі borjut'sja za spravedlivіst' ta ne bojat'sja dosjagati svoїh mrіj. Legendarnij Fet-Frumos, zagadkova vishival'nicja ptahіv, zasmuchenij sin padishaha, groshovita zolota dіvchina, obrazhenij Milosh і chujnij Divonja, hitrij gnom z-pіd pechі, korol'-vіter і prekrasna princesa, dobrij vinogradar і zmіja, zacharovanij pastushok, druzhnі dev'jat' bratіv-sіromancіv іz sestroju-rjatіvniceju… Voni tochno spodobajut'sja malen'kim chitacham і sluhacham ta zmusjat' gortati storіnku za storіnkoju, vse shvidshe і shvidshe. Divovizhnij svіt balkans'kih kazok, vіd jakih vіє teplom і dobrotoju, duhom spravzhn'oї druzhbi, zahoplivimi mandrami ta prigodami! Najkrashhі serbs'kі, horvats'kі, bolgars'kі, grec'kі, slovens'kі, rumuns'kі, turec'kі kazkovі іstorії. Pochinajte chitati!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171237841 Pages: 240