Чорний дім (Chornij dіm) by Стівен (Stіven) Кінг (Kіng), Пітер (Pіter) Страуб (Straub)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Чорний дім (Chornij dіm)

Містечко у Вісконсині нажахане викраденнями дітей, чиї знайдені тіла змушують згадати вбивцю-канібала на прізвисько Рибак. Колишній детектив Джек Сойєр одразу зрозумів: не людина доклала до них руки. Діти знаходили свою смерть у Чорному домі — місці, де зникають тіні, де лише страх та відчай. Але останній із викрадених — Тайлер Маршал — ще живий. І це погана новина. Це означає, що мисливці Багряного короля нарешті знайшли того, кого шукали, — особливу дитину. Щоб врятувати хлопця від долі, що страшніша за смерть, Джек Сойєр мусить пригадати своє призначення. Але ні Джек, ні той, хто випустив Рибака на полювання, навіть не здогадуються, наскільки він особливий — цей десятирічний син ув’язненої у божевільні Джуді Маршал… Стівен Кінг — неперевершений Король жахів, чи не кожний роман якого стає бестселером, а потім екранізується. Пітер Страуб — автор бестселерів, що принесли йому дев’ять премій Брема Стокера, чотири Всесвітні премії фентезі та двічі — лаври найкращого у Міжнародній гільдії жахів. (Mіstechko u Vіskonsinі nazhahane vikradennjami dіtej, chiї znajdenі tіla zmushujut' zgadati vbivcju-kanіbala na prіzvis'ko Ribak. Kolishnіj detektiv Dzhek Sojєr odrazu zrozumіv: ne ljudina doklala do nih ruki. Dіti znahodili svoju smert' u Chornomu domі — mіscі, de znikajut' tіnі, de lishe strah ta vіdchaj. Ale ostannіj іz vikradenih — Tajler Marshal — shhe zhivij. І ce pogana novina. Ce oznachaє, shho mislivcі Bagrjanogo korolja nareshtі znajshli togo, kogo shukali, — osoblivu ditinu. Shhob vrjatuvati hlopcja vіd dolі, shho strashnіsha za smert', Dzhek Sojєr musit' prigadati svoє priznachennja. Ale nі Dzhek, nі toj, hto vipustiv Ribaka na poljuvannja, navіt' ne zdogadujut'sja, naskіl'ki vіn osoblivij — cej desjatirіchnij sin uv’jaznenoї u bozhevіl'nі Dzhudі Marshal… Stіven Kіng — neperevershenij Korol' zhahіv, chi ne kozhnij roman jakogo staє bestselerom, a potіm ekranіzuєt'sja. Pіter Straub — avtor bestselerіv, shho prinesli jomu dev’jat' premіj Brema Stokera, chotiri Vsesvіtnі premії fentezі ta dvіchі — lavri najkrashhogo u Mіzhnarodnіj gіl'dії zhahіv.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171228931 Pages: 800