Чорноморець, матінко (Chornomorec', matіnko) by Андрій (Andrіj) Криштальський (Krishtal's'kij)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Чорноморець, матінко (Chornomorec', matіnko)

2 романи в 1 книжці!

Цей захопливий твір не поступається романам

« Чорний Ворон » і « Червоний ».

Накотилася на Україну хвиля фашистської навали, а потім німців змела червона повінь. Спустошені села, спалена земля. За право вільно жити на ній б’ється Чорноморець. Він карає зрадників, вистежує радянських агентів, та хитрий і незримий ворог іде за ним та не відступає. Чорноморець через бойову подругу Соньку попереджає побратимів про небезпеку, але врятувати їх від куль більшовиків не в змозі. Чорноморець залишається сам. Тепер його єдина мета – визволити кохану Надійку, яку більшовики хочуть стратити. Він має встигнути та вирвати її з пазурів смерті. Також до книжки увійшов роман « Заступниця ». ( 2 romani v 1 knizhcі!

Cej zahoplivij tvіr ne postupaєt'sja romanam

« Chornij Voron » і « Chervonij ».

Nakotilasja na Ukraїnu hvilja fashists'koї navali, a potіm nіmcіv zmela chervona povіn'. Spustoshenі sela, spalena zemlja. Za pravo vіl'no zhiti na nіj b’єt'sja Chornomorec'. Vіn karaє zradnikіv, vistezhuє radjans'kih agentіv, ta hitrij і nezrimij vorog іde za nim ta ne vіdstupaє. Chornomorec' cherez bojovu podrugu Son'ku poperedzhaє pobratimіv pro nebezpeku, ale vrjatuvati їh vіd kul' bіl'shovikіv ne v zmozі. Chornomorec' zalishaєt'sja sam. Teper jogo єdina meta – vizvoliti kohanu Nadіjku, jaku bіl'shoviki hochut' stratiti. Vіn maє vstignuti ta virvati її z pazurіv smertі. Takozh do knizhki uvіjshov roman « Zastupnicja ».)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171211858 Pages: 320