Шостий. Спогади про майбутнє (Shostij. Spogadi pro majbutnє) by Євген (Єvgen) Магда (Magda)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Шостий. Спогади про майбутнє (Shostij. Spogadi pro majbutnє)

Президент України був та залишається центральної фігурою політичної системи України, незалежно від обсягу його повноважень. Яким буде шостий? Як вплинули на нього попередники? Чи спроможне суспільство ефективно моделювати образ глави держави? Розповідь про п’ятьох президентів — Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Януковича і Петра Порошенка. Робота їхніх прем’єрів та Парламенту, факти із виборчих кампаній, особливості правління кожного та виважена оцінка їхніх політичних дій, а також дослідження політичного портрета майбутнього керівника держави — Євген Магда змальовує образ шостого президента і прогнозує реальність, яка уже чекає на українців. (Prezident Ukraїni buv ta zalishaєt'sja central'noї fіguroju polіtichnoї sistemi Ukraїni, nezalezhno vіd obsjagu jogo povnovazhen'. Jakim bude shostij? Jak vplinuli na n'ogo poperedniki? Chi spromozhne suspіl'stvo efektivno modeljuvati obraz glavi derzhavi? Rozpovіd' pro p’jat'oh prezidentіv — Leonіda Kravchuka, Leonіda Kuchmu, Vіktora Janukovicha і Petra Poroshenka. Robota їhnіh prem’єrіv ta Parlamentu, fakti іz viborchih kampanіj, osoblivostі pravlіnnja kozhnogo ta vivazhena ocіnka їhnіh polіtichnih dіj, a takozh doslіdzhennja polіtichnogo portreta majbutn'ogo kerіvnika derzhavi — Єvgen Magda zmal'ovuє obraz shostogo prezidenta і prognozuє real'nіst', jaka uzhe chekaє na ukraїncіv.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171240469 Pages: 208