Що ховається у сутінках (Shho hovaєt'sja u sutіnkah) by Стівен (Stіven) Кінг (Kіng), Норман (Norman) Партридж (Partridzh), Джек (Dzhek) Кетчам (Ketcham)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Що ховається у сутінках (Shho hovaєt'sja u sutіnkah)

Збірка оповідань майстрів горору, детективу, трилеру! Серед авторів — уславлений Стівен Кінг і його співавтор Пітер Страуб, чотириразовий володар премії Брема Стокера Джек Кетчам та ін. «Миттєва вічність» У спустошеному місті журналіст помічає дівчинку, яку більше не бачить ніхто... «Доллі» Батько наказав п`ятнадцятирічній Еллі викинути свою ляльку. Та вона заховала її. А тепер чує її голос... «Кольору крові» Двоє чоловіків напали на беззахисну жінку. Але вона відьма... (Zbіrka opovіdan' majstrіv gororu, detektivu, trileru! Sered avtorіv — uslavlenij Stіven Kіng і jogo spіvavtor Pіter Straub, chotirirazovij volodar premії Brema Stokera Dzhek Ketcham ta іn. «Mittєva vіchnіst'» U spustoshenomu mіstі zhurnalіst pomіchaє dіvchinku, jaku bіl'she ne bachit' nіhto... «Dollі» Bat'ko nakazav p`jatnadcjatirіchnіj Ellі vikinuti svoju ljal'ku. Ta vona zahovala її. A teper chuє її golos... «Kol'oru krovі» Dvoє cholovіkіv napali na bezzahisnu zhіnku. Ale vona vіd'ma... )

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171203327 Pages: 224