Як любити дитину (Jak ljubiti ditinu) by Януш (Janush) Корчак (Korchak)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Як любити дитину (Jak ljubiti ditinu)

Кожне слово цієї праці випромінює любов до дітей! Книжка, яку повинні прочитати всі батьки або ті, хто лише планують ними стати!

Головна ідея педагогіки Корчака – повага до дитини, до її думок і бажань, усвідомлення, що всі діти різні, що вони мають право вибору. Вдумливий психолог відкриває мотиви переживань і вчинків дітей, пояснює складні процеси формування особистості. У книжці немає догматичних наказів та суворих рекомендацій, але є відповідь на запитання, які ставлять собі всі батьки, – що значить любити дитину та як це робити. ( Kozhne slovo cієї pracі vipromіnjuє ljubov do dіtej! Knizhka, jaku povinnі prochitati vsі bat'ki abo tі, hto lishe planujut' nimi stati!

Golovna іdeja pedagogіki Korchaka – povaga do ditini, do її dumok і bazhan', usvіdomlennja, shho vsі dіti rіznі, shho voni majut' pravo viboru. Vdumlivij psiholog vіdkrivaє motivi perezhivan' і vchinkіv dіtej, pojasnjuє skladnі procesi formuvannja osobistostі. U knizhcі nemaє dogmatichnih nakazіv ta suvorih rekomendacіj, ale є vіdpovіd' na zapitannja, jakі stavljat' sobі vsі bat'ki, – shho znachit' ljubiti ditinu ta jak ce robiti.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171212046 Pages: 209