Іван Мазепа (Ivan Mazepa) by Олег (Oleg) Друздєв (Druzdjev)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Іван Мазепа (Ivan Mazepa)

В основу цього видання лягли документи, наукові дослідження та мемуари. Автор різнобічно характеризує суперечливу постать видатного політичнного діяча України і подає його погляди, вчинки та рішення в контексті історичних реалій. (V osnovu c'ogo vydannja ljagly dokumenty, naukovi doslidzhennja ta memuary. Avtor riznobichno harakteryzuje superechlyvu postat' vydatnogo politychnnogo dijacha Ukrai'ny i podaje jogo pogljady, vchynky ta rishennja v konteksti istorychnyh realij.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661498463 Pages: 221