Її сукня (Її suknja) by Алла (Alla) Рогашко (Rogashko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Її сукня (Її suknja)

Нілу цілком захопила робота над романом. Це не був роман про кохання, швидше, про жінку, що опинилась на межі світів — між сном та реальністю. Та її вигадана для Ліни реальність почала оживати поряд: якогось ранку на тумбочці біля ліжка опинилась мармурова статуетка красуні Гекати — богині пристрасті та володарки нічних примар з вигаданої історії. Чи не вигаданої? Бо у снах до Ніли приходить дивна жінка в атласній темно-синій сукні — чиясь заблукала душа, яка чи то шукає допомоги, чи то сама прийшла врятувати Нілу. Бо з фінальною крапкою у її романі може скінчитися щось важливе… Щоб подолати прокляття Гекати, Ніла мусить знайти старовинну сукню своєї прародички і стати перед трьома зачиненими дверима. Та коли ноги самі розпочнуть древній танок, а вишиті золотом на синьому чарівні птахи злетять у повітря, все нарешті стане так, як має бути… (Nіlu cіlkom zahopila robota nad romanom. Ce ne buv roman pro kohannja, shvidshe, pro zhіnku, shho opinilas' na mezhі svіtіv — mіzh snom ta real'nіstju. Ta її vigadana dlja Lіni real'nіst' pochala ozhivati porjad: jakogos' ranku na tumbochcі bіlja lіzhka opinilas' marmurova statuetka krasunі Gekati — boginі pristrastі ta volodarki nіchnih primar z vigadanoї іstorії. Chi ne vigadanoї? Bo u snah do Nіli prihodit' divna zhіnka v atlasnіj temno-sinіj suknі — chijas' zablukala dusha, jaka chi to shukaє dopomogi, chi to sama prijshla vrjatuvati Nіlu. Bo z fіnal'noju krapkoju u її romanі mozhe skіnchitisja shhos' vazhlive… Shhob podolati prokljattja Gekati, Nіla musit' znajti starovinnu suknju svoєї prarodichki і stati pered tr'oma zachinenimi dverima. Ta koli nogi samі rozpochnut' drevnіj tanok, a vishitі zolotom na sin'omu charіvnі ptahi zletjat' u povіtrja, vse nareshtі stane tak, jak maє buti…)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171230798 Pages: 192