100 чарівних казок світу (100 charivnyh kazok svitu) by А. (A.) Фрезер (Frezer)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

100 чарівних казок світу (100 charivnyh kazok svitu)

Ця збірка казок стане улюбленою книгою вашої дитини. Тут найпопулярніші казки видатних дитячих письменників світу: Ханса Крістіана Андерсена, Вільгельма Гауфа, Шарля Перро, братів Грімм, Джекобса Джозефа, Редьярда Кіплінга, Жан-Жака Руссо, Миколи Вагнера, Володимира Даля і багатьох інших.

Разом із відважними героями казок юний читач політає у скрині, побуває в гостях у Русалоньки, звільнить із ув`язнення чарівну Рапунцель і навчиться справжньої дружби разом із бременськими музиками.

Пригоди починаються!

(Cja zbirka kazok stane uljublenoju knygoju vashoi' dytyny. Tut najpopuljarnishi kazky vydatnyh dytjachyh pys'mennykiv svitu: Hansa Kristiana Andersena, Vil'gel'ma Gaufa, Sharlja Perro, brativ Grimm, Dzhekobsa Dzhozefa, Red'jarda Kiplinga, Zhan-Zhaka Russo, Mykoly Vagnera, Volodymyra Dalja i bagat'oh inshyh.

Razom iz vidvazhnymy gerojamy kazok junyj chytach politaje u skryni, pobuvaje v gostjah u Rusalon'ky, zvil'nyt' iz uv`jaznennja charivnu Rapuncel' i navchyt'sja spravzhn'oi' druzhby razom iz bremens'kymy muzykamy.

Prygody pochynajut'sja!)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661469012 Pages: 416