200 дитячих ігор,конкурсів, лічилок (200 ditjachih іgor,konkursіv, lіchilok) by Ліна (Lіna) Копецька (укл.) (Kopec'ka (ukl.))

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

200 дитячих ігор,конкурсів, лічилок (200 ditjachih іgor,konkursіv, lіchilok)

Веселі ігри, конкурси й лічилки для дітей різного віку. У ці захопливі й різноманітні ігри хлопчики та дівчатка зможуть грати вдома й на вулиці, на пляжі й у транспорті, взимку і влітку. Лічилки в кінці кожного розділу розважать і допоможуть розділитися на команди. (Veselі іgri, konkursi j lіchilki dlja dіtej rіznogo vіku. U cі zahoplivі j rіznomanіtnі іgri hlopchiki ta dіvchatka zmozhut' grati vdoma j na vulicі, na pljazhі j u transportі, vzimku і vlіtku. Lіchilki v kіncі kozhnogo rozdіlu rozvazhat' і dopomozhut' rozdіlitisja na komandi. )

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661492638 Pages: 80