200 народних прислів'їв та приказок (200 narodnih prislіv'їv ta prikazok) by Сергій (Sergіj) Невський (укл.) (Nevs'kij (ukl.))

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

200 народних прислів'їв та приказок (200 narodnih prislіv'їv ta prikazok)

Книжка розповість народні традиції та вірування, допоможе готуватися до уроків і виконувати творчі завдання. До видання увійшли прислів`я про дружбу та працю, добро та зло, багатство та бідність, навчання та неуцтво, народні прикмети. (Knizhka rozpovіst' narodnі tradicії ta vіruvannja, dopomozhe gotuvatisja do urokіv і vikonuvati tvorchі zavdannja. Do vidannja uvіjshli prislіv`ja pro druzhbu ta pracju, dobro ta zlo, bagatstvo ta bіdnіst', navchannja ta neuctvo, narodnі prikmeti.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9789661487948 Pages: 80