Auteursrecht – Capita selecta by Jeff Keustermans, Peter Blomme, Michel Flamme

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Auteursrecht – Capita selecta

 Eerste grondige publicatie na de codificatie van de wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten; De wetgeving inzake auteursrecht wordt op 1 januari 2015 grondig herschikt in het licht van de invoering van het Wetboek van Economisch Recht. Dit Cahier behandelt enkele van de belangrijkste aspecten van het auteursrecht op de achtergrond van deze codificatie en de vele recente evoluties in de Europese en Belgische rechtspraak. De auteurs bespreken de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, wie de auteursrechten geniet, de bescherming van specifieke werken, de vermogens- en morele rechten van de auteur, de uitzonderingen op het auteursrecht, de beschermingsduur, en de regeling van schadevergoeding bij inbreuk. Daarbij gaat ook aandacht uit naar recente procedurele evoluties. Het  uitgebreid voetnotenapparaat  maken  van dit Cahier een praktisch werkinstrument én het vertrekpunt voor verdere opzoekingen.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804480226 Pages: 296