Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken: Nieuwe bijgewerkte editie 2015 by Christophe Desmet+, Francis Desterbeck, Erwin Francis, Eric Van Dooren, Jan Van Droogbroeck, Steven Vandromme

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Duiding Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken: Nieuwe bijgewerkte editie 2015

Deze nieuwe uitgave van Duiding Beslag en Verbeurdverklaring in Strafzaken bouwt voort op het concept van de eerste uitgave, die inmiddels een paar jaar oud is. De basisidee blijft behouden: deze uitgave bevat alle nuttige bronteksten betreffende inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken aan, voorzien van commentaar door de inmiddels gekende auteurs.
Nieuwigheden zijn vooral te signaleren op het gebied van beslag inzake verkeer en een nieuwe vorm van 'asset recovery': het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804481537 Pages: 652