Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur by Edward Janssens

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Duiding Deontologie Juridische beroepen: advocatuur

Deontologie Advocatuur bespreekt in een algemeen hoofdstuk aan de hand van rechtspraak en rechtsleer de relevante artikelen uit het gerechtelijk wetboek, strafwetboek, OCMW-decreet, WIB etc…

Hierbij worden vraagstukken beantwoord over o.a. de eedaflegging, wie zijn advocaten bij het Hof van Cassatie en wat doen ze, welke tuchtstraffen zijn er, het beroepsgeheim, …

In een tweede hoofdstuk worden ook de Codex deontogie  van OVB  (30 september 2014) en de reglementen van de Nationale orde besproken.   Volgende teksten komen aan bod: Gerechtelijk Wetboek Strafwetboek Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Gem. Decreet OCMW-decreet Wetboek van inkomstenbelastingen van 10 april 1992 (WIB) Wetboek BTW: Wetboek van 3 juli 1969 van de belasting over de toegevoegde waarde Witwaswet: Gecoördineerde wet van 11 januari 1993 tit voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Codex deontogie  van OVB  (30 september 2014)

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Edward Janssens ISBN: 9782804481568 Pages: 286