Duiding Kansspelen by Nele Hoekx

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Duiding Kansspelen

Meest omvattende werk over kansspelen op de Belgische markt:

In 2010 werd de wet wet van 7 mei 1999 op op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers ingrijpend gewijzigd.
Weddenschappen, mediaspelen en online kansspelen werden voor de eerste maal coherent geregeld met de invoering van een vergunningsysteem.
Ook werden de  bevoegdheden van de centrale toezichthouder, de Kansspelcommissie, aanzienlijk verruimd. In dit boek worden de gewijzigde wet en de meest recente uitvoeringsbesluiten uitgebreid besproken
Daarnaast komt ook de loterijwetgeving aan bod, met bijzondere aandacht voor de Nationale Loterij.
Tot slot wordt dieper ingegaan op de fiscale regels die gelden voor kansspelen.

Grondige analyse op basis van rechtspraak en rechtsleer:

Uiterst nuttig voor de praktijk zijn de uitvoerige artikelsgewizje commentaren met verwijzingen naar de relevante rechtspraak en doctrine. De ontwikkelingen op Europees vlak krijgen eveneens ruime aandacht.

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Nele Hoekx ISBN: 9782804459734 Pages: 332