Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector : Tweede bijgewerkte editie by Michèle Deconynck, Othmar Vanachter, Willy van Eeckhoutte, Ilse Van Puyvelde, Anne Van Regenmortel

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector : Tweede bijgewerkte editie


Het belang van de reglementering inzake het welzijn op het werk neemt steeds toe. Naast de klassieke domeinen zoals arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, wordt ook gefocust op de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk,…   Volledig en actueel overzicht van de regeling in de private én in de publieke sector: 
Deze commentaar bevat de wet- en regelgeving in verband met het welzijn op het werk in de private én publieke sector: zowel de Belgische reglementering (incl. de relevante interprofessionele CAO’s) als de Europese reglementering. Ook de bijlagen bij de verschillende KB’s en technische formulieren, die van het grootste belang zijn voor de practici, zijn opgenomen.
Voor de vlotte ontsluiting wordt hierbij de structuur van de Codex Welzijn op het werk gevolgd. Door het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel is het een uiterst gebruiksvriendelijk werkinstrument. Reglementering toegelicht vanuit praktisch oogpunt, ook door en voor niet-juristen:
Dit werk becommentarieert zowel de “technische” als de “juridische” aspecten van de belangrijkste reglementering inzake welzijn op het werk.
Het wil zo een alomvattend werk inzake welzijn op het werk bieden. De commentaren werden dan ook niet enkel door en voor juristen opgesteld, maar ook door en voor artsen, ingenieurs, preventieadviseurs,… elk vanuit hun eigen perspectief en beroepservaring. Grondig becommentarieerd, op basis van rechtspraak en rechtsleer:
De commentaren geven niet alleen verwijzingen naar andere regelgeving, maar ook naar rechtspraak en rechtsleer. Ze vormen zo een handleiding bij de toepassing in de praktijk én het vertrekpunt voor verdere opzoekingen.

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Michèle Deconynck, Othmar Vanachter, Willy van Eeckhoutte, Ilse Van Puyvelde, Anne Van Regenmortel ISBN: 9782804481599 Pages: 1048