Gezondheidsrecht 2015 by Stefaan Callens

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Gezondheidsrecht 2015

Gezondheidszorg is een belangrijke sector in onze maatschappij. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de overheid veel regels uitvaardigt voor deze sector. De wetteksten willen o.a. meer kwaliteitsvolle zorg garanderen, kostenefficiëntie realiseren en/of Europese regels implementeren.  Die reglementering in de gezondheidszorg is evenwel zeer divers en heeft betrekking op verschillende uiteenlopende spelers. Dit wetboek wil dan ook op een overzichtelijke wijze de meest relevante wetteksten uit het Gezondheidsrecht samenbrengen in één themawetboek. Dit themawetboek gaat verder dan een overzicht van de juridische regels die van toepassing zijn op de relatie arts-patiënt. Naast de rechten en plichten voor arts en patiënt is ook aandacht besteed aan belangrijke regels die gelden voor andere gezondheidsactoren zoals apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, fabrikanten of verdelers van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, de bevoegde regelgever(s) enz.   Het themawetboek omvat regelgeving inzake farmaceutisch recht, patiëntenrechten, medische aansprakelijkheid, ziekenhuiswetgeving, bio-ethiek, privacy in de gezondheidszorg en e-health,  en wetgeving inzake medische hulpmiddelen.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804479046 Pages: 982