Het testament : Enkele basisbeginselen by Tim De Vogelaere

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Het testament : Enkele basisbeginselen

In dit werk bespreekt de auteur de belangrijkste basisbeginselen inzake het testament.
Naast de klassieke grond- en vormvoorwaarden wordt dieper ingegaan op de inhoud van het testament. Hierbij worden enerzijds de soorten legaten en modaliteiten onderzocht, maar gaat anderzijds ook heel wat aandacht naar het belang van funeraire bepalingen, bepalingen inzake orgaantransplantatie en de figuur van de testamentuitvoerder.
Vervolgens worden de belangrijkste interpretatieregels overlopen en wordt dieper ingegaan op de bewijskracht van het testament.
Het werk wordt afgesloten met een analyse van de verdwijning van de oorzaak als bijzondere grond tot verval van het testament.
Bij dit alles heeft de auteur niet alleen aandacht voor de theorie, maar ook voor de praktijk, waarin hijzelf als advocaat dagdagelijks verkeert.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804484118 Pages: 130