Internationalisatie van KMO's: Hoe slagen in het buitenland by Kris Boschmans, Sylvain Bouyon, Frédéric Lernoux, Isabelle Martin, Didier Van Caillie

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Internationalisatie van KMO's: Hoe slagen in het buitenland

De internationalisering van KMO’s vormt een belangrijke groeimotor voor de Belgische en Europese economie. Nochtans durft verre van elke KMO de stap naar het buitenland aan. Een en ander valt te verklaren door de zware impact die een internationaliserings-proces heeft op de organisatie en het management van de KMO.
Daarnaast blijken de financiering van internationale activiteiten, en het beheersen van de risico’s, niet te onderschatten uitdagingen. Hoewel de overheid heel wat ondersteuning terzake biedt, zijn deze maatregelen niet altijd heel bekend en benut.

Internationalisering van KMO’s heeft als doelstelling om bedrijfsleiders te informeren omtrent de diverse facetten van internationaal ondernemerschap. Op een praktische manier worden de financieringsmogelijkheden en de technieken om zich in te dekken tegen risico’s, uiteengezet. Daarnaast worden de publieke ondersteuningsmaatregelen op een bevattelijke manier opgelijst.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804456795 Pages: 264