Lokale besturen by Frank Judo

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Lokale besturen

Handige bundeling van regelgeving voor gemeenten , provincies, OCMWs, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eredienstbesturen: In een wereld die in steeds ruimere mate meerlagig wordt bestuurd, spelen de lokale besturen uit hun aard een sleutelrol, als meest burgernabije laag van het complexe bestuur.
Logisch gevolg hiervan is dat deze besturen (gemeente, provincie, OCMW, maar ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eredienstbesturen) steeds ruimere taken op zich (moeten) nemen. Niet alleen zijn gemeenten en provincies de hoeders bij uitstek van het lokale belang, maar daarenboven maken hogere overheden dankbaar gebruik van hun structuren om centrale loket- en uitvoeringsfuncties te decentraliseren. Met andere woorden: er is amper een terrein waarop het lokale bestuur niet actief is, en bijgevolg zijn lokale besturen en hun werking meer dan ooit van cruciaal belang.
Ondanks een recente evolutie, die meer eenvormigheid brengt in de structuren van gemeente, provincie en OCMW, blijft er nog een veelheid aan regelgeving bestaan die vorm geeft aan de lokale besturen. In dit wetboek vindt u deze regelgeving verzameld, als een noodzakelijke eerste stap naar beter begrip van en beter omgaan met het lokale bestuur.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804461539 Pages: 500