Luchtvrachtrecht by Niki Leys

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Luchtvrachtrecht

Deze selectie van wetteksten is gemaakt met het oog op de studenten die het vak luchtvervoer volgen in de opleiding Logistiek Management aan de Karel de Grote-hogeschool. Hoewel deze selectie is gericht aan studenten, kan deze voor de praktijk zeker ook handig en nuttig zijn.

De selectie verzamelt de meest relevante teksten van het publiekrechtelijk kader, alsook teksten die de aansprakelijkheid en de vervoersovereenkomst regelen. Omdat beveiliging van het vervoer steeds belangrijker wordt, is een groot deel van de selectie ook gewijd aan de beveiliging van het luchtvervoer. Tot slot is er een kleine selectie gemaakt wat betreft de douaneregels die specifiek van toepassing zijn op het luchtvervoer.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804484248 Pages: 116