Naar meer welbevinden voor de zorgverlener by Hospichild - Cdcs-Cmdc Asbl

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Naar meer welbevinden voor de zorgverlener

Dit werk is een uitloper van het symposium dat Hospichild organiseerde in oktober 2010. Zorgverleners en begeleiders uit de pediatrie werden verzocht om te getuigen over hun ervaring en om samen na te denken over de moeilijkheden die ze ondervinden bij het werk, maar ook over de hulpmiddelen waarover ze beschikken. Conferenties, reportages, workshops en originele standpunten leidden tot denkpistes en aanbevelingen om het welzijn van de zorgverlener te bevorderen. Geleidelijk maken we kennis met de wereld van de pediatrie, die veranderingen ondergaat en die op verandering wacht – niet in de marge, maar in het hart van de dagelijkse praktijk van de ziekenhuizen, de maatschappij en het beleid. De zorgverlener is noch onfeilbaar, noch almachtig. Hij is een vakman, die op persoonlijk en institutioneel vlak ondersteund moet worden voor het welzijn van alle patiënten. De hedendaagse maatschappij is complex, veelzijdig en veeleisend en stelt de zorgverlener dagelijks voor grote uitdagingen. Deze publicatie wil een handvat aanreiken op het vlak van de verzorging en de begeleiding van zieke kinderen. Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het debat op www.hospichild.be.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782806634313 Pages: 182