Ondernemingsstrafrecht - Tweede bijgewerkte editie

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Ondernemingsstrafrecht - Tweede bijgewerkte editie

De onderneming, haar verschillende actoren en Strafrecht… Dit complexe en uitgebreide thema ligt aan de basis van deze tweede, bijgewerkte editie van  “ThemaWetboek Ondernemingsstrafrecht”.

De laatste jaren wordt de ondernemingswereld gemerkt door twee fenomenen, die nogal wat consequenties met zich meebrengen.
Ten eerste, is er een legislatieve uitbreiding van strafrechtelijke bepalingen, opgenomen in het Strafwetboek, of in bijzondere wetten, en tevens vallend onder het ondernemingsrecht. Deze groei van onderwerpen, personen en handelswijzen, waar het gaat om heel specifieke aanklachten, vereist van juristen permanent onderzoek en een constante update van hun kennis in deze domeinen.

Ten tweede, bestaan er strenge maatregelen die deze economische actoren zowel in België, als in Groothertogdom Luxemburg, als op internationaal niveau beïnvloeden.

Deze complete en gebruiksvriendelijke Codex (2 volumes) bevat alle bepalingen die onmisbaar zijn voor practici, bedrijfsjuristen, experts, magistraten, advocaten, accountants, studenten en andere specialisten in het ondernemingsrecht, zowel op Belgisch, Luxemburgs als internationaal niveau. Bovendien laat deze Codex toe deze nieuwe discipline op een ongedwongen en concrete manier onder de knie te krijgen.

De teksten zijn gecoördineerd en up-to-date tot 1 september 2012 wat betreft de bepalingen, gepubliceerd in het Memoriaal, in het Belgisch Staatsblad of in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze codex is een onmisbaar werkinstrument voor magistraten, advocaten (ondernemingsstrafrecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, milieurecht), bedrijfsjuristen, overheden (politie, bancaire toezichthouders..), kaderleden, bedrijfsrevisoren, compliance officers...

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804457310 Pages: 984