Overdracht van ondernemingen by Geert De Neef, Caroline Kempeneers, Frédéric Kransfeld

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Overdracht van ondernemingen

In dit werk worden diverse fiscale aandachtspunten bij de overdracht van aandelen en van bedrijfsactiva belicht, inzonderheid vanuit de recente ontwikkelingen in de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer De essentiële aandachtspunten die vanuit fiscaal en vermogensrechtelijk oogpunt van belang zijn bij overdracht van ondernemingen: Het juridische, fiscaal en vermogensrechtelijk kader rond de overdracht van een onderneming is bijzonder complex en vereist een gefundeerde analyse van de toepasselijke regels, timing en methode. Het is essentieel om op toegankelijke wijze een degelijk inzicht in deze regelgeving te krijgen. Zo niet dreigt de ondernemer en / of zijn adviseur in dit labyrint aan regels verloren te lopen. De auteurs behandelen de diverse aspecten in verband met de voorbereiding en de uitvoering van een overname van een onderneming, en gaan nader in een aantal onderwerpen die in de praktijk van bijzonder belang zijn

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804485016 Pages: 250