Private veiligheid: Editie 2015-2016 by Luk Burgelman, Marc Cools, André Lemaître

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Private veiligheid: Editie 2015-2016

Dit themawetboek wil diverse doelstellingen realiseren. In de eerste plaats richt het zich op de studenten rechten, criminologie, sociologie en/of politieke wetenschappen die vooral aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel een opleidingsonderdeel ‘bewakings- en beveiligingsmanagement’ of ‘private politiestudies’ in hun curriculum moeten of kunnen opnemen. Aan de Universiteit Gent zal dit opleidingsonderdeel ook in het Engels worden gedoceerd als ‘Private Security and Police Studies’. Dit themawetboek is onontbeerlijk voor die studenten die hun bachelor- en/of masterproef maken, dan wel stage doen in deze criminologische setting. Daarnaast zijn er de praktijkstudenten die in het kader van hun effectieve tewerkstelling in de private veiligheidszorg (bij)scholing en opleiding nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is voor hen tevens een instrument van permanente vorming. Inhoudelijk is dit themawetboek nu opgedeeld in vier grote aandachtsgebieden:  de rechten en vrijheden, de relevante strafrechtelijke bepalingen, de private veiligheidszorg en enkele diverse bepalingen. Vooral met betrekking tot de private veiligheidszorg hebben we geopteerd, gezien de complexiteit van de wetgeving dito uitvoeringsbesluiten, te werken met trefwoorden. Het spreekt voor zich dat de private veiligheidszorg slechts kan gedijen en welvaart genereren indien ze blijvend oog heeft voor de fundamentele rechten en vrijheden van ieder individu. De teksten in deze codex zijn bijgewerkt tot BS 1 juli 2015 Ook beschikbaar in een Franse versie: Code thématique Sécurité privée

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804483456 Pages: 334