Saint Porno. Історія про кіно і тіло (Saint Porno. Іstorіja pro kіno і tіlo) by Богдан (Bogdan) Логвиненко (Logvinenko)

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Saint Porno. Історія про кіно і тіло (Saint Porno. Іstorіja pro kіno і tіlo)

Це книга-виклик, книга-провокація. Це розповідь про те, що не афішують, що обговорюють у дуже тісному товаристві — і що становить більшу частину усього інтернет-трафіку. Про порно. Про гласні й негласні правила цього «іншого» кіно, з його зірковими режисерами, халтурним трешем, власним «Оскаром» і міфами про манливу доступність. Про зруйновані стереотипи і приголомшливі одкровення. Це історія дівчини з української провінції, яка знайшла адреналін, особисту свободу й улюблену роботу на знімальному майданчику за щільно запнутими вікнами. Утім, пошуки себе тривають. (Ce kniga-viklik, kniga-provokacіja. Ce rozpovіd' pro te, shho ne afіshujut', shho obgovorjujut' u duzhe tіsnomu tovaristvі — і shho stanovit' bіl'shu chastinu us'ogo іnternet-trafіku. Pro porno. Pro glasnі j neglasnі pravila c'ogo «іnshogo» kіno, z jogo zіrkovimi rezhiserami, halturnim treshem, vlasnim «Oskarom» і mіfami pro manlivu dostupnіst'. Pro zrujnovanі stereotipi і prigolomshlivі odkrovennja. Ce іstorіja dіvchini z ukraїns'koї provіncії, jaka znajshla adrenalіn, osobistu svobodu j uljublenu robotu na znіmal'nomu majdanchiku za shhіl'no zapnutimi vіknami. Utіm, poshuki sebe trivajut'.)

Publisher: Glagoslav Distribution ISBN: 9786171210035 Pages: 160