Vastgoedmakelaar - Vastgoedpromotor: 2015-2016 by Frank Burssens, Elke Volckaert, Ruben Volckaert

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Vastgoedmakelaar - Vastgoedpromotor: 2015-2016

Dit wetboek bundelt de teksten die fundamenteel zijn bij de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, vastgoedpromotor en landmeter in een handig boek. De wetgeving in deze zesde editie is bijgewerkt tot 1 juli 2015. Omdat de vastgoedmakelaar en de landmeter te maken krijgen met diverse regelgeving, zijn dan ook teksten uit diverse rechtstakken opgenomen, in acht volgende luiken:
- burgerlijk recht (onder andere Burgerlijk Wetboek, de Woningbouwwet, en de Wetten op de opstal en de erfpacht);
- fiscaal recht (onder andere het B.T.W.-Wetboek en uitvoeringsbesluiten, Wetboek Successierechten en Wetboek Registratierechten, in uittreksel);
- marktpraktijken
- stedenbouw, milieu en kwaliteitsnormen van woningen (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; Decreet van 27  maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; Vlaamse Wooncode);
- beroep van de vastgoedmakelaar (onder andere Kaderwet van 1976, K.B. 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, K.B. 27 september 2006 m.b.t. de plichtenleer en het K.B. van 3 juni 2007 m.b.t. het stagereglement);
- beroep van de landmeter
- anti-discriminatie en anti-racisme
- anti-witwas 

 Door deze praktijkgerichte selectie is het Themawetboek Vastgoedmakelaar een handig werkinstrument, onmisbaar op het kantoor van de vastgoedmakelaar, de vastgoedpromotor en de landmeter en bij de opleiding tot het beroep. Het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een optimale consulteerbaarheid en leesbaarheid. !! Cursisten SYNTRA en leden CIB  genieten 10% korting: neem contact met [email protected], of tel. (0)9 269 97 96

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804485627 Pages: 962