Veterinair recht 2015 by Luk Burgelman, Sarne De Vliegher

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Veterinair recht 2015

Deze codex bevat een geactualiseerde versie van de meest relevante regelgeving inzake de uitoefening van de diergeneeskunde. Het opzet van deze codex bestaat erin studenten en practici met een diergeneeskundige en/of juridische achtergrond een snelle toegang te verschaffen tot de basisregelgeving waarin zij veelal het antwoord kunnen vinden op de vragen die de uitoefening van de diergeneeskunde met zich brengt. De codex is in die zin uniek dat hij zich zowel tot de beoefenaars van diergeneeskundige als juridische beroepen richt. Hij vormt aldus een nuttig instrument voor de advocaat die de dierenarts bijstaat in een tuchtrechtelijke procedure, maar evenzeer ook voor de dierenarts die vragen heeft over de regelgeving inzake epidemiologisch toezicht, dierengezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergeneesmiddelen,  koop/verkoop en identificatie en registratie van dieren.

De regelgeving betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde is een materie die voortdurend evolueert. De Europese en nationale wetgever zitten immers niet stil. Bestaande regelgeving wordt onophoudelijk aangepast en bijgewerkt.


Dit wetboek is geannoteerd. De akten in dit wetboek zijn bijgewerkt tot 1 juli 2015. Studenten kunnen dit werk aankopen aan de bijzondere prijs van 25 euro, mits voorlegging copie studentenkaart. Gelieve hiervoor contact op te nemen met [email protected] of tel: 09/269 97 96.

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804483906 Pages: 468