Wet & Duiding Bodem by William Timmermans, Stijn Vandamme

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet & Duiding Bodem

Actueel overzicht van de bodemregelgeving in Vlaanderen en Brussel:  Dit becommentarieerd wetboek bevat de Vlaamse en de Brusselse regelingen inzake bodem. Naast het Vlaamse bodemdecreet (van 2006) en de Brusselse bodemordonnantie (van 2009) zijn ook de relevante uitvoeringsbesluiten opgenomen (bijgewerkt tot 1 oktober 2012). Van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de teksten zowel in het Nederlands als in het Frans opgenomen.  Verrijkt met uitgebreide annotaties, geput uit de rijke rechtspraak en administratieve beslissingen: Het Vlaamse bodemdecreet en de Brusselse bodemordonnantie worden artikelsgewijs voorzien van annotaties bestaande uit wetshistorieken en handige interne kruisverwijzingen en verder van uitgebreide commentaar met verwijzingen naar parlementaire voorbereiding, rechtsleer en rechtspraak, zowel de relevante rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, van de Raad van State als van de (gewone) hoven en rechtbanken.

De bodemregelgeving is immers, voornamelijk via de grondoverdrachtregeling, diep doorgedrongen in privaatrechtelijke verhoudingen. Dit heeft aanleiding gegeven tot een rijke rechtspraak, bijvoorbeeld in koop- en huurrechtgeschillen of appartement -mede-eigendom. Naast de rechtspraak stricto sensu zijn ook de administratieve beslissingen (OVAM  of Vlaamse Regering, bijvoorbeeld inzake vrijstelling van saneringsplicht) in de annotaties betrokken omwille van hun belang voor de rechtspraktijk. Handig werkinstrument: Deze annotaties maken deze uitgave tot een uniek werkinstrument voor notarissen, vastgoedmakelaars, boekhouders, bodemdeskundigen, experten in onroerende goederen, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, ambtenaren, curatoren, magistraten en advocaten.  De kruisverwijzingen en het trefwoordenregister vergemakkelijken de raadpleging.

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: William Timmermans, Stijn Vandamme ISBN: 9782804459673 Pages: 452