Wet & Duiding Fiscale procedure en fiscaal strafrecht by Bart Spriet, Hans Symoens

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet & Duiding Fiscale procedure en fiscaal strafrecht

Handige en overzichtelijke bundeling van relevante wetgeving inzake de fiscale procedure (directe en indirecte belastingen) en de
bepalingen van fiscaal strafrecht:
Het laatste decennium zijn er meer en meer raakvlakken ontstaan tussen de fiscale en de strafrechtelijke rechtspraktijk.
Mede door een toenemende maatschappelijke intolerantie tegenover  fiscale fraude, verzeilt een fiscaal geschil sneller dan voorheen in de strafrechtelijke sfeer en worden fiscale inbreuken ook strafrechtelijk vervolgd.

Vandaar een codex met twee delen: fiscale procedure en fiscaal strafrecht. De wetgevende teksten (meer dan 50!) zijn bijgewerkt tot 1 april 2013. Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor toepassing in de praktijk:
Deze codex heeft als doel aan de gebruiker de wetteksten ter beschikking te stellen die nodig zijn om een fiscaal administratieve of fiscaal strafrechtelijke procedure te voeren. Daarbij wordt bij de bepalingen - voor zover nodig - duiding gegeven.

De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige, doorgaans artikelsgewijze commentaren, die de wetgeving verduidelijken aan de hand van rechtspraak en rechtsleer.
Deze annotaties, die vaak bestaan uit overzichtscommentaren, vormen bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis voor verder onderzoek.

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Bart Spriet, Hans Symoens ISBN: 9782804462062 Pages: 818