Wet & Duiding Kids-Codex Boek III: Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht - Tweede bijgewerkte editie by Steven Bouckaert, Sarah D'hondt, Jim Deridder

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet & Duiding Kids-Codex Boek III: Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht - Tweede bijgewerkte editie

In dit derde deel van de KIDS-Codex worden alle relevante bepalingen uit het onderwijsrecht, vrijetijdsrecht en vreemdelingenrecht behandeld en becommentarieerd. Zie inhoudstafel
* De vijfdelige KIDS-Codex bundelt op unieke wijze de belangrijkste regelgeving in verband met minderjarigen: het is het allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van minderjarigen hanteert. Deze teksten betreffen steeds de positie, de rechten en de plichten van minderjarigen. Per thema wordt niet alleen de relevante – Internationale én Belgische – wetgeving weergegeven.

Deze worden tevens voorzien van een commentaar, met de meeste zorg opgesteld door experten in de specifieke deelmateries.
Deze commentaren vormen een waardevolle duiding bij de wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer belichten. De Codex kent volgende thematische opdeling:
I Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht
II Personen- en Familierecht
III  Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht
IV  Strafrecht, Strafprocesrecht
V  Arbeidsrecht,  Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Steven Bouckaert, Sarah D'hondt, Jim Deridder ISBN: 9782804473686 Pages: 641