Wet & Duiding Kids-Codex Boek IV: Strafrecht en strafprocesrecht - Tweede bijgewerkte editie by Martine De Busscher, Joachim Meese, Dirk Van Der Kelen

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet & Duiding Kids-Codex Boek IV: Strafrecht en strafprocesrecht - Tweede bijgewerkte editie

In dit vierde deel van de KIDS-Codex worden het strafrecht en het strafprocesrecht, voor zover relevant voor minderjarigen, in extenso behandeld. In hoofdstuk 9 (minderjarigen en het strafrecht), worden de verschillende misdrijven geschetst die mogelijks gepleegd kunnen worden ten aanzien van minderjarigen. (De rechtspositie van de minderjarige als dader komt aan bod in het hoofdstuk over jeugdrecht.)In hoofdstuk 10 (minderjarigen en het strafprocesrecht), gaat de aandacht naar de juridis­che positie van minderjarigen die bij een misdrijf betrokken zijn, hetzij als getuige, hetzij als slachtoffer. In elk hoofdstuk komen eerst de internationale verdragen aan bod (in het bijzonder het IVRK en het EVRM). Vervolgens wordt de Belgische wetgeving onder de loep genomen. De wetteks­ten worden telkens voorzien van een commentaar, opgesteld door experten in de specifieke deelmateries. Deze commentaren belichten zowel rechtspraak als rechtsleer, en vormen zo een waardevolle duiding bij de wetteksten.

 

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Martine De Busscher, Joachim Meese, Dirk Van Der Kelen ISBN: 9782804473730 Pages: 268