Wet & Duiding Kids-Codex Boek V: Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht - Tweede bijgewerkte editie by Michèle Deconynck, Tom Goffin, Sylvie Tack, Mieke Van Cotthem

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet & Duiding Kids-Codex Boek V: Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht - Tweede bijgewerkte editie

Het vijfde en laatste boek van de KIDS-Codex, wordt de positie van de mnderjarigen in het sociaal recht grondig ontleed.

Eerst wordt nagegaan wanneer en hoe minderjarigen in aanraking komen met het arbeidsrecht (hoofdstuk 11).
Vervolgens wordt de regelgeving besproken waarmee minderjarigen te maken (kunnen) hebben in verband met sociale zekerheid (hoofdstuk 12).
Ten slotte worden de rechten en plichten van minderjarigen in het gezondheidsrecht onderzocht (hoofdstuk 13). Waar nodig wordt hier specifiek aandacht besteed aan de juridische situatie van minderjarigen met een psychische stoornis.

 

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Michèle Deconynck, Tom Goffin, Sylvie Tack, Mieke Van Cotthem ISBN: 9782804470616 Pages: 490