Wet & Duiding Kids-Codex Boek V: Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht - Tweede bijgewerkte editie by Michèle Deconynck, Tom Goffin, Sylvie Tack, Mieke Van Cotthem

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet & Duiding Kids-Codex Boek V: Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht - Tweede bijgewerkte editie

In het vijfde en laatste boek van de KIDS-Codex, wordt de positie van de mnderjarigen in het sociaal recht grondig ontleed.


Eerst wordt nagegaan wanneer en hoe minderjarigen in aanraking komen met het arbeidsrecht.
Vervolgens wordt de regelgeving besproken waarmee minderjarigen te maken (kunnen) hebben in verband met sociale zekerheid.

Ten slotte worden de rechten en plichten van minderjarigen in het gezondheidsrecht onderzocht. Waar nodig wordt hier specifiek aandacht besteed aan de juridische situatie van minderjarigen met een psychische stoornis.

Er wordt reeds rekening gehouden met de uitbreiding van euthanasie naar minderjarigen (Wet van 13 feb  tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken, art 2. en 3).


In elke rechtstak komen de verschillende rechtsniveaus aan bod: eerst de internationale verdragen (met o.m. het IVRK en het EVRM) en verder de Belgische (en eventueel Vlaamse) regelgeving.

*De vijfdelige KIDS-Codex  bundelt op unieke wijze de belangrijkste regelgeving in verband met minderjarigen: het is het allereerste wetboek dat specifiek de invalshoek van minderjarigen hanteert.

Deze teksten betreffen steeds de positie, de rechten en de plichten van minderjarigen. Per thema wordt niet alleen de relevante – Internationale én Belgische – wetgeving weergegeven.

Deze worden tevens voorzien van een commentaar, met de meeste zorg opgesteld door experten in de specifieke deelmateries.
Deze commentaren vormen een waardevolle duiding bij de wetteksten, doordat ze zowel de toepassing ervan in rechtspraak als de opvattingen in de rechtsleer belichten.


De Codex kent volgende thematische opdeling:

I Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht
II Personen- en Familierecht
III  Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht
IV  Strafrecht, Strafprocesrecht
V  Arbeidsrecht,  Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Michèle Deconynck, Tom Goffin, Sylvie Tack, Mieke Van Cotthem ISBN: 9782804470616 Pages: 490