Wet en Duiding Bank en Zekerheden: Reeks Economisch recht - deel 5 by Dominique Blommaert, Jan Cerfontaine, Johan De Bruycker, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet en Duiding Bank en Zekerheden: Reeks Economisch recht - deel 5

Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht behandelt o.a. bankbemiddeling, bankverrichtingen, borgtocht, kredieten, depositobescherming, elektronische handel, financieringshuur, financiële zekerheden, insolventie,  lening, marktpraktijken, pand, voorrechten,...

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Dominique Blommaert, Jan Cerfontaine, Johan De Bruycker, Vincent Sagaert, Reinhard Steennot ISBN: 9782804459789 Pages: 718