Wet en Duiding Intellectuele eigendom: Reeks Economisch recht - 1 by Fabienne Brison, Marie-Christine Janssens, Hendrik Vanhees

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet en Duiding Intellectuele eigendom: Reeks Economisch recht - 1

Het moeten zoeken naar antwoorden op juridische vragen met betrekking tot  auteursrechtelijk beschermde werken, merken, modellen, octrooien en andere beschermde creaties van de geest is al lang niet meer voorbehouden aan een kleine groep van specialisten. Bijna iedere jurist wordt vandaag de dag wel eens geconfronteerd met vragen ivm intellectuel eigendom: 
bijvoorbeeld of  een bepaald teken al dan niet een  inbreuk maakt op een beschermd merk,  of de creatie van zijn cliĆ«nt of werkgever auteursrechtelijk dan wel octrooirechtelijk beschermd kan worden, enz.

Het wetboek wil aan iedereen die geconfronteerd wordt met problemen inzake het recht van de intellectuele eigendom,  de toepasselijke wetgeving aanbieden en de toe te passen regels toelichten, om het probleem dat zich stelt snel en correct te kunnen oplossen, minstens zich een eerste idee te vormen en richting te geven aan het vinden van een oplossing. Het boek brengt daartoe de belangrijkste wetgeving inzake het recht van de intellectuele eigendom bijeen en voorziet de voornaamste artikelen ervan van een commentaar.
Niet alleen Belgische wetteksten, maar ook internationale verdragen, evenals Europese verordeningen en richtlijnen werden verzameld en  thematisch geordend. 
Na het Unieverdrag van Parijs dat betrekking heeft op de industriĆ«le eigendom, werden de teksten inzake het auteursrecht (met inbegrip van software en databanken), het modellenrecht, het merken- en octrooirecht en het kwekersrecht opgenomen. 
Achteraan in het wetboek kunnen de toepasselijke regels inzake sancties en procedures worden teruggevonden.


Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Fabienne Brison, Marie-Christine Janssens, Hendrik Vanhees ISBN: 9782804459697 Pages: 686