Wet en Duiding Verzekeringen: Reeks Economisch recht - 3 by Geert Jocqué, Britt Weyts

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wet en Duiding Verzekeringen: Reeks Economisch recht - 3

Handige bundeling van deze belangrijker wordende regelgeving: Het verzekeringsrecht heeft de afgelopen decennia  een steeds belangrijkere plaats in de rechtspraktijk ingenomen. Bij de regeling van schadegevallen komt thans immers steevast een verzekeringsvraag om de hoek kijken. Het verzekeringsrecht is dan ook, mede onder impuls van de Europese regelgever, uitgegroeid tot een omvangrijk corpus aan verzekeringsregels. Deze regelgeving heeft op zijn beurt een uitgebreide rechtspraak doen ontstaan. Kennis van deze rechtspraak is noodzakelijk om het verzekeringsrecht te begrijpen en interpreteren. Uitvoerig geannoteerd met verwijzingen naar pertinente rechtspraak, onmisbaar voor de interpretatie en toepassing Het deel “Verzekeringen” in de reeks “Wet en Duiding”  brengt alle wetgeving die voor de rechtspraktijk van belang is, samen en voorziet deze van een verhelderend commentaar.
De duiding is gesteund op de belangrijkste rechtspraak, vooral van de hoogste rechtscolleges. Onmisbaar werkinstrument voor en door praktizijnen:

Niet alleen laat dit boek de practicus toe om op een vlugge manier de wetgeving te consulteren. De commentaren bieden tegelijk een uitvalsbasis voor de complexe vraagstukken die het verzekeringsrecht kan doen rijzen. De commentaren zijn geschreven door uitgelezen juristen die in het verzekeringsrecht hun sporen hebben verdiend. Elke auteur heeft vanuit zijn ervaring en kennis de wetgeving voorzien van de nodige duiding. Zij staan garant voor een bijzonder naslagwerk dat in de bibliotheek van elke jurist beslist niet mag ontbreken. Bij intekening op de volledige achtdelige reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht geniet u 20 % korting op de 8 delen, die automatisch worden toegestuurd bij verschijnen
voor meer informatie, contacteer [email protected] , tel +32 (0)9 / 269 97 96 , of klik op http://uitgeverij.larcier.com/collections/120476_6_40655/wet-duiding-reeks-economisch-recht-8-delen.html Ook afzonderlijk verkrijgbaar

Publisher: Primento Digital Publishing Edited By: Geert Jocqué, Britt Weyts ISBN: 9782804459796 Pages: 658