Wettenbundel juridische principes marketing: Selectie door Karel De Grote-Hogeschool by Carine Danau

Choose a shelf or add to a new one
Recommend

Recommend and receive 50% of the profit on any sale you generate

Wettenbundel juridische principes marketing: Selectie door Karel De Grote-Hogeschool

Het werk bundelt de wetgeving i.v.m. de juridische principes die van toepassing zijn op marketing, met name Marktpraktijken en consumentenbescherming;  Intellectuele eigendomsrechten; bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Publisher: Primento Digital Publishing ISBN: 9782804484033 Pages: 68